Χαρούλα Μαθιοπούλου Μπιλάλη – Ιδρύτρια W.H.E.F


Μοριακή  βιολόγος με εξειδίκευση στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και το Ανθρώπινο Μικροβίωμα. Πιστοποιημένη Health Coach. Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ferticeutics Co, μιας ιατροφαρμακευτικής εταιρείας που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες γονιδιωματικής και προϊόντα σχετικά με την υγεία σε μοριακό επίπεδο και την αναπαραγωγή.

Συνιδρύτρια της Bilalis Women’s Health Clinic, η οποία συνδυάζει ιατρική επιστήμη αιχμής με μία ολοκληρωμένη φροντίδα στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και τη Μαιευτική.

Πάνω από 15 χρόνια τώρα, δραστηριοποιούμαι ενεργά ως σύμβουλος προληπτικής υγείας και γονιμότητας. Εκπαιδεύομαι συνεχώς σε σύγχρονα θέματα υγείας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, το μικροβίωμα, την ψηφιακή υγεία καθώς και τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας.

Ως γυναίκα στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, σκοπός μου είναι να εμπνέω και να παροτρύνω τις γυναίκες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ολιστική διαχείριση της υγείας και της γονιμότητάς τους. Παντρεμένη με τον ιατρό γυναικολόγο Δημήτρη Μπιλάλη και περήφανη μητέρα δύο κοριτσιών.


Molecular biologist specialised in Assisted Reproductive Technologies and the Microbiome. Certified Health Coach. Founder & CEO of Ferticeutics Co, a medical/ pharma company that provides advanced health and fertility products and therapeutics. 

Founding partner of Bilalis Women’s Health Clinic, which combines cutting-edge medical science with integrative care in Assisted Reproduction and Obstetrics.

More than 15 years now, active as a health educator and fertility consultant. Continuously being educated on various health topics, with a special interest in human reproduction, the microbiome, digital healthcare and healthcare management. 

Being a woman in the healthcare industry, my purpose is to inspire women to take charge of their health and fertility management. Married to Dr. Dimitris Bilalis and proud mom of two girls.

Χαρούλα Μαθιοπούλου Μπιλάλη – Ιδρύτρια W.H.E.F